POS

Nhằm nâng cao tiện ích và tối ưu hóa quy trình vận hành, BAEMIN đã cập nhật thêm 2 tính năng quan trọng trên Ứng dụng Nhà hàng như sau:

1. Khiếu nại Đơn hàng

Nếu xảy ra sự cố bất thường với đơn hàng ở trạng thái ĐÃ GIAO HÀNG, vui lòng bấm chọn Khiếu nại Đơn hàng tại màn hình Chi tiết đơn hàng

order report 2
Khiếu nại Đơn hàng

2. Khiếu nại Tài xế

Nếu xảy ra sự cố bất thường từ Đối tác Tài xế, vui lòng bấm chọn biểu tượng nút chuông màu đỏ – Khiếu nại Tài xế tại màn hình Chi tiết đơn hàng.

rider report 2
Khiếu nại Tài xế

Lưu ý:

Đối tác Nhà hàng vui lòng cập nhật Ứng dụng Nhà hàng BAEMIN phiên bản mới nhất để có trải nghiệm tốt nhất.