huongdandangki

Quý Nhà hàng thân mến, 


Từ ngày 10/01/2022, BAEMIN áp dụng cách thức đăng ký Đối tác Nhà hàng thông qua Hệ thống Merchant Portal. Quý Nhà hàng có nhu cầu trở thành Đối tác của BAEMIN, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Huongdandangkydoitacnhahangbaemin

 

Bước 1: Tạo tài khoản trên Hệ thống Merchant Portal 

Đối tác truy cập vào merchant-portal.baemin.vn hoặc website merchant.baemin.vn và chọn nút Đối tác Nhà hàng. Sau khi truy cập thành công vào Hệ thống Portal, Quý Nhà hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin: Email, Số điện thoại, Mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự) để tạo tài khoản. 

Nếu Quý Nhà hàng đã có tài khoản trên Ứng dụng Nhà hàng của BAEMIN, vui lòng nhấn vào nút Đăng nhập.

signup 01

 

Bước 2: Xác thực Email và Đăng nhập vào Merchant Portal

Để đảm bảo Email Quý Nhà hàng đã cung cấp là chính xác, sau khi tạo tài khoản, BAEMIN sẽ gửi đến Email của Quý Nhà hàng thông báo  “Yêu cầu xác nhận địa chỉ Email”. Quý Nhà hàng vui lòng nhấn “Xác thực”

Sau khi xác thực Email thành công, Quý Nhà hàng sẽ được tự động chuyển đến trang web Đăng nhập trên Hệ thống Merchant Portal, hoặc Đối tác cũng có thể đăng nhập bằng cách truy cập website merchant.baemin.vn và nhấn chọn mục Đối tác Nhà hàng. 

image 20211209 032637

Bước 3: Kiểm tra trạng thái đăng ký

leadform

 

Bước 4: Điền form Thông tin nhà hàng

Đối tác vui lòng điền đầy đủ thông tin Nhà hàng như bên dưới, nếu form được duyệt, Quý Nhà hàng sẽ được dẫn đến bước tiếp theo

Form 1

 

Bước 5: Điền form Thông tin chi tiết 

Sau khi điền đầy đủ thông tin chi tiết trong Form, vui lòng nhấn gửi và đợi xét duyệt

Form 2

Bước 6: Tạo cửa hàng 

Lúc này, BAEMIN sẽ tiến hành tạo cửa hàng trên hệ thống và có những thông báo tiếp theo tới trong 3 – 4 ngày làm việc

Vui lòng lưu ý: 

  • Nếu Quý Nhà hàng không nhận được Email xác thực trong mục “Hộp thư”, vui lòng kiểm tra trong mục “Spam/ Hộp thư rác”
  • Quý Đối tác có thời gian 2 ngày để xác thực Email trên Hệ thống Portal
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin và gửi Phiếu đăng ký, BAEMIN sẽ tiếp nhận thông tin của Quý Nhà hàng và xử lý trong thời gian tối đa 12 ngày làm việc.
  • Hình thức đăng ký qua Hệ thống Merchant Portal hiện tại chỉ áp dụng với các Đối tác Nhà hàng BAEMIN, chưa áp dụng với các Đối tác BAEMIN Đi Chợ. Quý Khách hàng có nhu cầu trở thành Đối tác BAEMIN Đi Chợ, vui lòng truy cập vào đường dẫn: bit.ly/baeminmart

Trân trọng, 
Đội ngũ BAEMIN