Tính năng cập nhật thông tin người quản lý

Để thực hiện các thao tác thay đổi, cập nhật mật khẩu tài khoản trong ứng dụng BAEMIN Merchant, Đối tác vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của các bước dưới đây:

Picture1

Nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc cần được BAEMIN giải đáp và hỗ trợ, Đối tác có thể liên hệ với trung tâm hỗ trợ theo hướng dẫn dưới đây:

Picture2