Tính năng Báo cáo bán hàng

Tính năng “Báo cáo bán hàng” ra mắt chính thức với Đối tác Nhà hàng vào ngày 19/09/2022 với 2 phiên bản trên website BAEMIN Merchant và ứng dụng dành cho Đối tác nhà hàng. Để hiểu hơn về cách sử dụng tính năng này trong quản lý doanh thu, Đối tác vui lòng tham khảo bài hướng dẫn dưới đây.

Noi dung doan van ban cua ban

Hướng dẫn sử dụng tính năng Báo cáo bán hàng trên ứng dụng BAEMIN Merchant

Sale report 

Tại đây, Đối tác có thể kiểm tra được các thông tin như sau:

  • Số đơn hàng thành công: số đơn hàng thành công trong ngày.
  • Tổng thực nhận: sẽ hiển thị vào cuối ngày nếu Đối tác chọn “Hôm nay”
  • Tổng doanh thu: tổng doanh thu chưa trừ khuyến mãi.
  • Danh sách đơn hàng, gồm: Thời gian hoàn thành đơn; Mã đơn hàng; Trạng thái đơn hàng; Doanh thu gốc đơn hàng.

Lưu ý: 

  • BAEMIN vẫn duy trì lịch gửi báo cáo doanh thu đơn hàng qua email như trước đây cho đến khi có thông báo mới. 
  • Tính năng Báo cáo bán hàng để giúp Đối tác có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu các số liệu kinh doanh trên BAEMIN trong vòng tối đa 31 ngày. 
  • Tính năng báo cáo bán hàng cũng có thể được sử dụng trên website BAEMIN Merchant

Qua những thông tin được cập nhật trên, mong rằng Đối tác đã có thể biết được cách sử dụng tính năng này để theo dõi doanh thu và có những định hướng phát triển tiếp theo cho cửa hàng của mình.