Cùng Học viện BAEMIN tìm hiểu các tính năng vận hành có trong ứng dụng BAEMIN Merchant để hoạt động kinh doanh mỗi ngày của Đối tác nhà hàng hiệu quả hơn nhé!