Hướng dẫn sử dụng tính năng Tự kiểm tra kiến thức

Tính năng “Tự kiểm tra kiến thức” là gì?
Tính năng “Tự kiểm tra kiến thức” được ra mắt vào 04/07/2022 với mục đích giúp Đối tác Nhà hàng song song vừa học vừa kiểm tra kiến thức với một đặc điểm rất ưu việt đó chính là Đối tác có thể hoàn toàn chủ động thời gian “học và kiểm tra bất cứ lúc nào”.

Tham gia “Tự kiểm tra kiến thức” như thế nào?

Quý Đối tác hãy thực hiện theo 6 bước cực đơn giản trong hình ảnh sau:
1. Truy cập trang Khóa học
2. Chọn Khóa học mong muốn
3. Nhấn Làm bài kiểm tra
4. Đăng nhập vào Học viện
5. Chọn Bắt đầu làm bài
6. Xem Kết quả bài kiểm tra

1

2

Tổng hợp các Khóa học hiện có trên Học viện BAEMIN

Cấp độ

Tên khóa học

Đối tượng phù hợp

Link Khóa học và Bài kiểm tra

Khóa học có bài kiểm tra

Lưu ý: Đối tác cần Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Cơ bản

Trở thành Đối tác BAEMIN

Các Đối tác sắp hoặc vừa trở thành Đối tác Nhà hàng BAEMIN

Link

Có bài kiểm tra

Kiến thức cơ bản về Vệ sinh an toàn thực phẩm dành cho Đối tác Nhà hàng

Link

Có bài kiểm tra

Quy định và chính sách “nằm lòng” khi trở thành Đối tác BAEMIN

Tất cả các Đối tác BAEMIN

Link

Có bài kiểm tra

Nâng cao

Tăng doanh thu cùng BAEMIN

Link

Có bài kiểm tra

Chiến lược xây dựng thực đơn thu hút khách hàng

Link

Có bài kiểm tra

Nghệ thuật Chăm sóc Khách hàng trong kinh doanh ăn uống

Link

Đang cập nhật

Quy trình vận hành nhà hàng chuẩn

Link

Đang cập nhật