Thiết lập giá bán món ăn tối ưu trên BAEMIN

unnamed 2

Nhằm giúp Quý Đối tác thuận lợi hơn trong việc kinh doanh, từ ngày 20/12/2021, BAEMIN cập nhật chính sách giá bán như sau:

1. Nhà hàng có thể cập nhật giá món tới hàng đơn vị

  • Đối tác có thể tùy chỉnh giá món trong thực đơn chính xác tới hàng đơn vị
    Ví dụ: 25,555 VND
  • Tổng giá trị hóa đơn sẽ được hiển thị chính xác đến hàng đơn vị trên tất cả ứng dụng Nhà hàng, Tài xế và Khách hàng.

2. Chỉ áp dụng “Quy ước làm tròn” đối với với Nhà hàng THANH TOÁN TIỀN MẶT

Để thuận tiện trong việc thanh toán, Đối tác Tài xế BAEMIN sẽ áp dụng quy tắc làm tròn giá phổ thông khi thanh toán tiền mặt như sau:

  • Làm tròn xuống nếu hàng đơn vị của tổng đơn hàng nhỏ hơn 500 VND

Ví dụ: Tổng đơn hàng có giá trị: 52.230 VND => 52.000 VND

  • Làm tròn lên nếu hàng đơn vị của tổng đơn hàng lớn hơn hoặc bằng 500 VND

Ví dụ: Tổng đơn hàng có giá trị: 52.500 VND => 53.000 VND

Lưu ý:

  • Nhà hàng THANH TOÁN TRỰC TUYẾN không áp dụng chính sách làm tròn giá.
  • Tổng giá trị đơn hàng trên ứng dụng Nhà hàng, Tài xế và Khách hàng luôn hiển thị theo tổng giá trị chính xác tới hàng đơn vị, không hiển thị giá làm tròn.