Quý Đối tác hãy nắm thật chắc Quy trình xử lý đơn hàng trên ứng dụng BAEMIN để việc vận hành đơn của quán diễn ra thật hiệu quả, đồng thời tránh những rủi ro trong quá trình giao đơn nhé