Quy trình nhận doanh thu dành cho Đối tác sử dụng phương thức thanh toán tiền mặt

Bên cạnh hình thức thanh toán trực tuyến đã được giới thiệu trong bài viết trước, Qúy Đối tác cũng có thể lựa chọn một phương thức khác, được giới thiệu trong nội dung bài viết dưới đây.

Trong 5 ngày làm việc đầu tiên, BAEMIN sẽ gửi thông báo Phí dịch vụ đến Đối tác Nhà hàng. Nội dung email nhận được như sau:

z3264423002762 5ff44e4db0f6eadce725795bd1f9f33c

Chú thích nội dung có trong email

  1. Tiêu đề email (thể hiện giai đoạn tổng kết phí dịch vụ của Nhà hàng).
  2. File đính kèm (chi tiết đơn hàng của Nhà hàng).
  3. Tổng phí dịch vụ mà Nhà hàng còn phái thanh toán cho BAEMIN

Qúy Đối tác lưu ý:

  • File đính kèm là danh sách đơn hàng thực hiện thành công bao gồm: Thời gian tạo đơn hàng, Mã Nhà hàng, Tên Nhà hàng, Mã đơn hàng, Thành phố, Trạng thái cuối cùng của đơn hàng, Doanh thu đơn hàng, Phí đồng tài trợ, Mức chiết khấu, và Phí hoa hồng cho từng đơn hàng.

Phí hoa hồng = (Doanh thu đơn hàng – Phí đồng tài trợ) x % Phí hoa hồng

  • Tổng phí dịch vụ Nhà hàng phải thanh toán cho BAEMIN bao gồm:

Tổng phí dịch vụ thanh toán = Phí đồng tài trợ + Phí hoa hồng + Phí dịch vụ cũ chưa thanh toán – Thanh toán trực tuyến – Giảm trừ khác (nếu có)

        Trong đó: Thanh toán trực tuyến là tổng số tiền BAEMIN đã giữ lại trước khi chuyển doanh thu cho Nhà hàng (Bao gồm phí hoa hồng và phí đồng tài trợ).

  • Tính từ thời điểm nhận được thông báo, Quý đối tác cần kiểm tra và phản hồi về sai sót (nếu có) trong vòng 3 ngày. Trong trường hợp thông báo đã chính xác, Quý đối tác cần thanh toán phí dịch vụ này trước ngày 21 hàng tháng (tin nhắn SMS nhắc thanh toán phí sẽ được gửi Quý đối tác vào ngày 17 hàng tháng).

Qua nội dung của 2 hình thức thanh toán đã được Học viện BAEMIN cung cấp, mong rằng Qúy Đối tác sẽ lựa chọn được cho mình phương pháp phù hợp với nhà hàng của mình.Chúc Đối tác kinh doanh hiệu quả và ngày càng phát triển cùng BAEMIN!