Khóa học sẽ cung cấp cho Quý đối tác những Quy định và Chính sách của BAEMIN dành cho tất cả Đối tác Nhà hàng, qua đó Đối tác sẽ hiểu rõ các nguyên tắc ứng xử với các đối tác khác như đội ngũ Tài xế, Khách hàng đặt món và nâng cao chất lượng ngày càng tốt hơn.