Trở thành đối tác “chuẩn BAEMIN”

Nhằm duy trì chất lượng dịch vụ quý đối tác Nhà hàng cung cấp cho khách hàng thông qua ứng dụng BAEMIN ở mức tốt nhất, BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC NHÀ HÀNG đã được ra mắt vào tháng 04/2020.
Lưu ý: Bộ quy tắc đã được cập nhật nội dung mới nhất vào tháng 10/2021

Bộ Quy tắc bao gồm các quy định về nguyên tắc ứng xử kèm theo hình thức chịu phạt đối với đối tác Nhà hàng vi phạm với mục đích:

  • Nhà hàng nắm được hướng xử lý từ BAEMIN và có hướng khắc phục để tránh ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa 2 bên
  • Khách hàng sẽ nhận được trải nghiệm tốt nhất khi tất cả thông tin được hỗ trợ kịp thời và hiệu quả
  • Đối tác tài xế nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ đối tác Nhà hàng cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ giao nhận món ăn đến khách hàng

Dưới đây là BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC NHÀ HÀNG:

BO QUY TAC UNG XU DANH CHO NHA HANG BAEMIN scaled 1