Cập nhật thực đơn Nhà hàng bằng cách nào?

Hiện tại Quý đối tác Nhà hàng có 02 cách để cập nhật thực đơn:

  • BAEMIN hỗ trợ
  • Quý đối tác Nhà hàng tự cập nhật

I. BAEMIN hỗ trợ:

  • Gửi yêu cầu cập nhật thực đơn trực tiếp trên Ứng dụng BAEMIN Merchant.
  • Gửi thông tin thực đơn cần cập nhật về email hotronhahang@baemin.vn hoặc gọi tổng đài 19003090 để được hỗ trợ.

II. Quý đối tác Nhà hàng tự cập nhật:

  • Quý đối tác Nhà hàng sử dụng tính năng Tự chỉnh sửa món ăn (Self-update menu) trên Ứng dụng BAEMIN Merchant để tự thay đổi thông tin món ăn đang có trong thực đơn.
  • Các đề mục Quý đối tác Nhà hàng có thể tự chỉnh sửa: Tên món, Hình ảnh món, Giá món, Ghi chú của món.

Tuy nhiên, Quý đối tác Nhà hàng cần lưu ý một vài thông tin sau:

  • Việc cập nhật thực đơn (thay đổi giá, xóa món, thêm món…) sẽ tạm thời không được hỗ trợ nếu nhà hàng đang tham gia chương trình Khuyến mại.
  • Giá món trên BAEMIN phải trùng khớp với giá bán tại cửa hàng và tại các đơn vị cung cấp đồ ăn trực tuyến khác.
  • Không giới hạn số lượng món được hiển thị trên thực đơn.