Thay đổi thông tin Nhà hàng như thế nào?

Hiện tại, nếu Quý Đối tác nhà hàng có nhu cầu thay đổi thông tin nhà hàng bao gồm các trường hợp:

  • Thay đổi số điện thoại, email….
  • Đổi địa chỉ, đổi thông tin tài khoản ngân hàng ….

Vui lòng liên hệ với BAEMIN theo số tổng đài 19003090 hoặc gửi email về hộp thư hotronhahang@baemin.vn

Lưu ý: Quý Đối tác vui lòng sử dụng email đã đăng ký với BAEMIN để gửi yêu cầu hỗ trợ.