Xử lý đơn hàng bị hủy hiệu quả cùng BAEMIN

Từ ngày 01/08/2021, các đơn hàng bị hủy cần đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau để được BAEMIN hỗ trợ bồi hoàn. Cụ thể:

  1. Đơn hàng đã được Đối tác Tài xế lấy hàng thành công
  2. Đơn hàng không áp dụng hình thức thanh toán tiền mặt
  3. Đơn hàng được khiếu nại qua ứng dụng trong vòng 24h kể từ thời điểm bị hủy

Đối tác vui lòng tham khảo các hướng dẫn và lưu ý chi tiết của từng điều kiện dưới đây:

  • Điều kiện 1: Đơn hàng đã được Đối tác Tài xế lấy hàng thành công

Nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất, vui lòng chỉ bắt đầu chuẩn bị món SAU KHI Đối tác Tài xế BAEMIN đã đến nhà hàng.
QUY TRÌNH CHUẨN BỊ ĐƠN HÀNG BAEMIN
Khách hàng đặt món ➜ Đối tác Tài xế tới Nhà hàng ➜ Nhà hàng bắt đầu chuẩn bị món

  • Điều kiện 2: Đơn hàng không áp dụng hình thức thanh toán tiền mặt

Các đơn hàng có phương thức thanh toán Tiền mặt đã được đối tác Tài xế thanh toán trực tiếp nên quý đối tác Nhà hàng không cần gửi khiếu nại thêm khi có phát sinh đơn hàng hủy.

  • Điều kiện 3: Đơn hàng được khiếu nại qua ứng dụng trong vòng 24h kể từ thời điểm bị hủy

Với đơn hàng đã thỏa điều kiện (1) và (2) nói trên, vui lòng thực hiện thao tác theo hướng dẫn dưới đây trong vòng 24h từ khi đơn hàng bị hủy:

unnamed 8