Các kênh chăm sóc khách hàng trên nền tảng online

Học Viện BAEMIN chia sẻ 5 kênh chăm sóc khách hàng trên nền tảng online giúp bạn khai thác khách hàng sẵn có và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng từ đó thu thập, truyền đạt thông tin và hỗ trợ Khách hàng một cách dễ dàng hơn. 

Hồng phấn Xanh lá nhạt Vàng nhạt Dáng yêu Minh họa Ủng hộ phá thai Dồ họa thông tin về Giáo dục