Khóa học sẽ giúp Quý Đối tác trang bị những kiến thức hữu ích về cách thiết kế một thực đơn tối ưu, giúp quán tối ưu chi phí và tăng doanh thu hiệu quả