Khóa học sẽ cung cấp cho Quý đối tác Thông tin và Hướng dẫn sử dụng các Công cụ/Hệ thống của BAEMIN nhằm giúp quá trình kinh doanh diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn. Giúp Quý đối tác nắm rõ cách sử dụng các công cụ/hệ thống của BAEMIN, cụ thể:

– Ứng dụng BAEMIN Merchant
– Máy POS
– Website Quản lý Nhà hàng