Cùng Học viện BAEMIN tìm hiểu các tính năng giúp Đối tác tham gia/tạo chương trình khuyến mãi trên dụng BAEMIN Merchant để hoạt động kinh doanh mỗi ngày của Đối tác nhà hàng hiệu quả hơn nhé!