🧐 Cập nhật Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối tác Nhà hàng (tháng 09/2020)

Quý Đối tác Nhà hàng thân mến, 

Với tinh thần luôn cùng nhau cải tiến để phục vụ Khách hàng tốt hơn, BAEMIN thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối tác Nhà hàng. 

Cụ thể, BAEMIN điều chỉnh nội dung HẠNG MỤC A – Lỗi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

Thông Tin Cần Lưu Ý

Nội dung cập nhật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2020.

Cảm ơn Quý Đối tác đã đồng hành và phát triển cùng BAEMIN.

Trân trọng, 

Đội ngũ BAEMIN.

error: Content is protected !!