2704 COC Update 01

Quý Đối tác Nhà hàng thân mến, 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng, BAEMIN xin thông báo đến Đối tác Nhà hàng về việc bổ sung điều khoản mới liên quan tới việc Giao thiếu hoặc sai món trong Bộ Quy tắc Ứng xử cho Đối tác Nhà hàng từ 28/04/2021.

Điều khoản mới sẽ cập nhật trong HẠNG MỤC CHoạt động chưa chuyên nghiệp và vi phạm nghĩa vụ thanh toán:

2704 COCUpdate

Để xem chi tiết Bộ Quy tắc Ứng xử cho Đối tác Nhà hàng, Đối tác vui lòng nhấn vào đây.

Chúc Quý Đối tác kinh doanh thật hiệu quả!

 

Trân trọng,
Đội ngũ BAEMIN